info@lexramsri.nl
06 24542592

Srefidensi 40 jaar: 28 november

Herdenking 40 jaar onafhankelijkheid Suriname, groots gevierd in de Grote Kerk te Den Haag!

Op 25 november 2015 wordt het feit herdacht dat Suriname 40 jaar geleden onafhankelijk is geworden.

Ter gelegenheid hiervan wordt er in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 november door de gezamenlijke Surinaamse welzijnsorganisaties in Den Haag een manifestatie georganiseerd. Deze manifestatie zal plaatsvinden in de Grote Kerk, aan de Torenstraat in Den Haag.

Het programma van deze manifestatie omvat een presentatie van diverse activiteiten, waaronder tentoonstellingen, debatten, literaire voordrachten, workshops en culinaire kennismakingen met producten uit de ruim gevarieerde Surinaamse keuken.

Naast deze activiteiten, die over het algemeen overdag zullen plaatsvinden, zullen er ook diverse muzikale optredens worden verzorgd door verschillende Surinaamse artiesten. Het sluitstuk van de eerste avond (zaterdag 28 november) is een optreden van

‘The star of the evening’ de welbekende Kenny B!

Deze manifestatie is voor ons een moment om stil te staan bij de positie van Surinamers in Den Haag. Wij willen een gedachtewisseling organiseren over de bijdrage die door Surinamers in de jaren die achter ons liggen hebben geleverd aan de vorming van de multiculturele samenleving, zoals wij die nu kennen. Hoe is het gesteld met de participatie van Surinamers in Den Haag, in hoeverre worden de mogelijkheden benut voor hogere posities op de maatschappelijke ladder, welke dilemma’s vormen de belemmerende factoren en wat moet er gebeuren om die te kunnen overwinnen.

Tijdens deze tweedaagse manifestatie zal niet de relatie tussen Nederland en Suriname centraal staan, maar het feit dat onze aanwezigheid in dit land van permanente aard is en dat onze toekomst en die van onze kinderen ook daarop gericht dient te zijn.Deze manifestatie wordt gedragen door een breed platform van Haagse instellingen.

Kenny B
2Famouscrw
Shasamba
Mike Motion
Firstman

Kaarten te koop via i-ticketz

12196208_1260438233973683_3261645983779335020_n