info@lexramsri.nl
06 24542592

About

Stichting Lexes/Lex Ramsri

Stichting Lexes/Lex Ramsri is een sociaal, cultureel, maatschappelijke organisatie in Haaglanden en al 10 jaar actief in om Den Haag.

Zowel in economisch als in sociaal cultureel opzicht (o.a. entertainment jongeren). De kracht en de passie van stichting Lexes en haar werkers, zitten in het geloof in en bouwen aan een Multiculturele samenleving. Daarbij ieders potenties en verscheidenheid (netwerken, bruggen bouwen) te benutten.
De uitdagingen waarvoor de stad zich gesteld ziet kunnen alleen bereikt worden als allen geloven en werken aan dezelfde missie voor een (cultureel maatschappelijk) bloeiende stad, met oog voor elkaars cultuur.